top of page
 • Apakah itu IDQUMC dan fungsinya?
  IDQUMC adalah satu sistem pengumpulan data bersepadu bagi Aktiviti Kenali Ubat Anda di seluruh Malaysia.
 • Siapakah yang boleh mengakses IDQUMC?
  Laman sesawang www.idqumc.com adalah terbuka untuk dilawati oleh sesiapa sahaja. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa akses yang dikunci dengan kata laluan mengikut negeri, khas untuk Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti, Pegawai Penyelaras atau mana-mana pegawai farmasi yang diberi keizinan.
 • Bagaimanakah cara untuk mendapatkan akses kepada Borang Pelaporan Aktiviti Kenali Ubat Anda?
  Setiap negeri mempunyai pautan yang tersendiri untuk tujuan pelaporan. Dapatkan pautan kepada borang pelaporan tersebut daripada Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti masing–masing.
 • Bilakah saya perlu menghantar laporan bagi Program Kenali Ubat Anda?
  Laporan perlu dihantar dalam masa 7 hari selepas program dijalankan.
 • Bagaimanakah cara untuk membuat pelaporan Aktiviti Kenali Ubat Anda menggunakan IDQUMC?
  Rujuk manual penggunaan Sistem IDQUMC atau Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti masing –masing.
 • Adakah pelaporan aktiviti Kenali Ubat Anda masih boleh dibuat menggunakan IDQUMC tanpa talian internet?
  Pelaporan Aktiviti Kenali Ubat Anda melalui IDQUMC memerlukan sambungan ke talian internet, walau bagaimanapun laporan aktiviti masih boleh dihantar secara manual kepada Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti.
 • Sekiranya laporan yang diisi tidak dapat dihantar melalui sistem, apakah yang perlu dilakukan?"
  Terdapat 2 kemungkinan jika laporan yang diisi tidak berjaya dihantar: Borang pelaporan tidak diisi dengan lengkap. Ruangan mandatori tidak diisi. E-mel yang digunakan oleh pelapor sudah penuh. Maklumkan kepada Pegawai Penyelaras atau Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti.
 • Sekiranya berlaku kesilapan pelaporan, apakah yang perlu dilakukan?"
  Terdapat 2 cara: Maklumkan kepada Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti untuk menyunting (edit), laporan yang telah dihantar. Isi borang semula dan maklumkan kepada Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti untuk pembatalan laporan yang pertama.
 • Adakah saya boleh membuat pindaan pada data yang telah dilaporkan?
  Hanya Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti boleh membuat pindaan terhadap semua laporan yang dihantar.
 • Sekiranya saya telah berpindah dan berkhidmat di negeri lain, adakah emel dan kata laluan yang sama boleh digunakan untuk mengakses IDQUMC?"
  Setiap negeri menggunakan e-mel dan kata laluan yang berbeza (kata laluan akan dikemaskini dari masa ke semasa) untuk mengakses IDQUMC. Oleh yang demikian, maklumkan kepada Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti jika memerlukannya.
 • Apakah itu Data Studio dan fungsinya?
  Data Studio menempatkan pelaporan PF 10.1, PF 10.2, KPI dan semua analisis berkaitan Aktiviti Kenali Ubat Anda bagi semua negeri, PTJ dan fasiliti seluruh Malaysia. Semua pengguna boleh melihat pencapaian fasiliti sendiri atau fasiliti lain dan ianya boleh di muat turun dalam bentuk PDF atau Excel bagi simpanan rekod.
bottom of page