top of page
 • Apakah itu IDQUMC dan fungsinya?
  IDQUMC adalah satu proses pengumpulan data bersepadu bagi Aktiviti Kenali Ubat Anda di seluruh Malaysia.
 • Siapakah yang boleh mengakses IDQUMC?
  Laman sesawang www.idqumc.com adalah terbuka untuk dilawati oleh sesiapa sahaja. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa akses yang dikunci dengan kata laluan mengikut negeri, khas untuk Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti, Pegawai Penyelaras atau mana-mana pegawai farmasi yang diberi keizinan.
 • Bagaimanakah cara untuk mendapatkan akses kepada Borang Pelaporan Program Kenali Ubat Anda?
  Setiap negeri mempunyai page yang tersendiri bagi tujuan pelaporan. Pautan tersebut boleh didapati melalui halaman Pegawai Farmasi. Dapatkan kata kunci kepada halaman daripada Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti masing–masing.
 • Bilakah saya perlu menghantar laporan bagi Program Kenali Ubat Anda?
  Laporan perlu dihantar dalam masa 7 hari selepas program dijalankan. Bermula tahun 2024, sebarang pindaan laporan atau pelaporan baru program Kenali Ubat Anda melalui IDQUMC yang telah melepasi tempoh yang ditetapkan, tidak akan dibenarkan. Ini bermaksud, semua program yang berlangsung dari bulan Januari sehingga Jun mesti dilaporkan sebelum 10 Julai tahun semasa, dan data tersebut akan dikunci dan diambil sebagai pencapaian pertengahan tahun (Mesyuarat JK Induk & LO Bil. 1/2024)
 • Bagaimanakah cara untuk membuat pelaporan Program Kenali Ubat Anda menggunakan IDQUMC?
  Rujuk manual penggunaan IDQUMC atau Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti masing –masing.
 • Adakah pelaporan aktiviti Kenali Ubat Anda masih boleh dibuat menggunakan IDQUMC tanpa talian internet?
  Pelaporan Aktiviti Kenali Ubat Anda melalui IDQUMC memerlukan sambungan ke talian internet, walau bagaimanapun laporan aktiviti masih boleh dihantar secara manual kepada Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti.
 • Sekiranya laporan yang diisi tidak dapat dihantar melalui IDQUMC, apakah yang perlu dilakukan?"
  Terdapat 2 kemungkinan jika laporan yang diisi, tidak berjaya dihantar: Borang pelaporan tidak diisi dengan lengkap. Ruangan mandatori tidak diisi. Kapasiti e-mel yang digunakan oleh pelapor sudah penuh. Maklumkan kepada Pegawai Penyelaras atau Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti.
 • Sekiranya berlaku kesilapan pelaporan, apakah yang perlu dilakukan?"
  Terdapat 3 cara: Klik butang edit response yang terdapat samada selepas laporan dihantar atau di dalam e-mel (pelaksana akan mendapat satu salinan laporan melalui e-mel setiap kali laporan dihantar) Maklumkan kepada HQ melalui Whatsapp (https://kliksini.my/idqumc)
 • Adakah saya boleh membuat pindaan pada data yang telah dilaporkan?
  Boleh, tetapi hanya kepada laporan yang dihantar oleh diri sendiri sahaja mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi.
 • Sekiranya saya telah berpindah dan berkhidmat di negeri lain, adakah emel dan kata laluan yang sama boleh digunakan untuk mengakses IDQUMC?"
  Setiap negeri menggunakan e-mel dan kata laluan yang berbeza (kata laluan akan dikemaskini dari masa ke semasa) untuk mengakses IDQUMC. Oleh yang demikian, maklumkan kepada Pegawai Perhubungan Negeri Penggunaan Ubat Berkualiti jika memerlukannya.
 • Apakah itu Data Studio dan fungsinya?
  Data Studio menempatkan pelaporan PF 10.1, PF 10.2, KPI dan semua analisis berkaitan Program dan Aktiviti Kenali Ubat Anda bagi semua negeri, PTJ dan fasiliti seluruh Malaysia. Semua pengguna boleh melihat pencapaian fasiliti sendiri atau fasiliti lain dan ianya boleh di muat turun dalam bentuk PDF atau Excel bagi simpanan rekod.
 • Selain laporan Program Kenali Ubat Anda PF10.1 dan PF10.2, adakah terdapat laporan lain yang diperlukan?
  Bagi semua Program Kenali Ubat Anda, laporan yang diperlukan adalah laporan program iaitu PF10. Tetapi bagi Program PICC dan HMR/DPM, laporan tambahan iaitu data klinikal diperlukan bagi setiap pesakit.
 • Dimanakah pelaporan bagi PF5.6?
  Bermula tahun 2024, PF5.6 telah di archieve dan digantikan dengan PF10.1 dan PF10.2. Dengan kata lain, semua laporan berkaitan HMR akan dimasukkan ke dalam PF10.1 dan PF10.2
bottom of page